پروژه عایق های حرارتی در ساختمان

عایق های حرارتی

به همراه پیدایش مصالح ساختمانی جدید که نسبت به مصالح قدیمی مقاوم ترند ، ابعاد اعضای ساختمانی از جمله ضخامت جدار خارجی ساختمانها (یعنی دیوارها، سقفها و کف ها یا پوسته ساختمان) به حداقل کاهش پیدا کرده اند. به دنبال این کاهش گریز گرما از پوسته خارجی آسان تر صورت می گیرد.

خرید آنلاین فایل و دانلود آن بلافاصله بعد از پرداخت:

در کشورهای صنعتی که تولید انرژی و گرما گران تمام می شود با تعبیه عایق حرارتی در پوسته ساختمانها مقاومت حرارتی آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند ، ولی در کشور ما به دلیل ارزانی سوخت و وجود منابع سرشار نفت و گاز ، مسئله عایقکاری حرارتی ساختمان ها از نظر دور مانده است. عایقکاری حرارتی ساختمانها در اقلیمهای گرم نیز سبب کاهش بار تبرید و در نتیجه کاهش مصرف برق در فصول گرم خواهد شد . تقلیل سرمایه گذاری در تأسیسات تهویه و شوفاژ، جلوگیری از تعریق بخار درسطح داخلی پوسته ساختمانها در نواحی مرطوب و سالم سازی محیط زیست از دیگر نتایج عایقکاری حرارتی است . ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از انرژی خورشید برای گرمایش در فصول سرد نیز مستلزم عایقکاری حرارتی است و بدون آن عملی نمی باشد. میزان صرفه جو یی در انرژی و کاهش آلودگی محیط و تقلیل سرمایه گذاری در تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و کیفیت عایق بودن ساختمان دارد . در برخی کشورهای صنعتی با اعمال روشهای نو در عایقکاری حرارتی ساختمانها به نتایج شگفت انگیزی رسیده اند .احداث خانه هایی با تکنیک سوپر عایق در کشورهای صنعتی سردسیر، علیرغم تنزل درجه حرارت محیط به حدود -30 درجه سلسیوس ، سبب شده است که مقدار انرژی و سوخت در آنها به حدود ثلث آنچه در نواحی معتدل کشور ما مصرف می شود، برسد.

علاوه بر هدایت حرارت از میان پوسته خارجی ساختمان یعنی سقفها، دیوارهای خارجی، در و پنجره ها و بالاخره کف طبقه زیرین ساختمان اعم از اینکه روی زمین چسبیده و یا معلق باشد، راه دیگر تبادل گرما باز و بسته کردن در و پنجره ها و عمل تهویه است.

عایق های حرارتی
عایق های حرارتی در ساختمان

انواع عایق های حرارتی:

  • عایق های حرارتی انباشته به صورت آزاد:

عایقهای انباشته به صورت آزاد یا فله به دو صورت رشته ها)یا تارها( و دانه های سبک وجود دارند . رشته ها شامل پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره یا الیاف گیاهی)که معمولاً پشم چوب است (می باشند. دانه ها از مواد معدنی منبسط شده مانند پرلیت، ورمیکولیت، خاک رس و نظایر آن یا از مواد گیاهی مانند خرده های چوب پنبه تهیه می شوند

  • عایق های حرارتی موجدار:

عایقهای موجدار از کاغذ ساخته می شوند که به صورت موجدار در آورده شده و در چند لایه به هم چسبانده می شوند . برخی از انواع این عایق با یک لایه چسب که بر روی آنها پاشیده می شود ، دارای استحکام بیشتری می شوند ، در حالی که در انواع دیگر با یک ورقه پوشانده می شوند و دارای ویژگی گرمابندی بهتری هستند

  • عایق های حرارتی کفی ترزیقی درجا:

عایقهای کفی تزریقی درجا یا توده های متخلخل، از رزینهای مایع مصنوعی ساخته می شوند . دو جزء تشکیل دهنده عایق، هنگام مخلوط شدن ، کفی تولید می کنند که پس از مدتی سخت شده و فضای تزریق شده را در برمی گیرند

  • عایق های حرارتی پتویی:

این عایقها از پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره، پشم چوب، پنبه، پشم حیوانات در ضخامتهای متفاوت تا 100 میلیمتر ، تهیه و به عرضهای مختلف بریده می شوند و گاهی دارای پوششی از ورقه آلومینیوم یا کاغذ صنعتی)کرافت(هستند

  • عایق های حرارتی از نوع تخته های عایق:

تخته های عایق از مصالح گوناگونی مانند نی، چوب و پشم سنگ ساخته می شوند . تخته های عایق برای منظورهای مختلفی از قبیل پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقفها به کار می روند

  • عایق های حرارتی قطعه ای:

عایقهای قطعه ای ، در اصل مشابه عایقهای پتو یی هستند ، ولی طولشان محدودتر ، و معمولاً در حدود1.20 متر و کمتر ، و ضخامتشان تا 180 میلیمتر می رسد . برخی از آنها دارای پوشش کاغذی هستند که در لبه ها به صورت باریکه ای روی قطعات را پوشانده و نصب آنها در قاب را سهلتر می سازد

  • عایق های حرارتی منعکس کننده:

عایقهای منعکس کننده از سطوح فلزی و نظایر آن ساخته می شوند و ممکن است بدون پشت بند یا با پشت بند به کار روند . میزان گرمابندی عایقهای منعکس کننده بر خلاف سایر عایقها، به ویژگیهای سطحی عایق، فاصله هوایی و اختلاف درجه حرارت بستگی دارد . در مورد عایقهای منعکس کننده ، نکته مهم این است که فاصله هوایی حداقل 20 میلیمتر رعایت شود . این عایقها چنانچه به نحو شایسته ای نصب شوند، می توانند به عنوان لایه بخاربندی (Vapor Barrier) نیز به کار روند

  • تاوه ها یا بلوکهای عایق:

تاوه ها یا بلوکهای عایق به صورت قطعات صلب ساخته می شوند و ابعاد آنها تا حدودی از عایقهای قطعه ای کمتر است . گاهی اوقات تاوه ها ممکن است برای استحکام بیشتر به صورت دو لایه و بیشتر به هم چسبانده شوند. تاوه ها از مصالحی چون چو ب پنبه، خرده چوب و سیمان، پشم سنگ با یک ماده چسباننده، ورمیکولیت با قیر، کف شیشه، بتن متخلخل)کفی یا گازی(، پلاستیکهای متخلخل، لاستیک سخت متخلخل، بتن سبک دانه از انواع پرلیتی، ورمیکولیتی یا پوکه رسی ساخته می شوند

جزئیات پروژه عایق های حرارتی:

شامل 22 فایل pdf و در مجموع 65 صفحه فارسی درمورد پروژه عایق های حرارتی در ساختمان

 


خرید آنلاین فایل و دانلود آن بلافاصله بعد از پرداخت: