تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام

تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام و دیگران

پیرامون پرسش “تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام” مطالبی را به اختصار برای شما بیان می کنم:

  1.   ادیان از دید کلی به دو مجموعه تقسیم می شوند: توحیدی و غیر توحیدی. ادیان توحیدی مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت. در این ادیان سه اصل و رکن اعتقادی پذیرفته شده است: توحید، نبوت و معاد، که در ادیان غیر توحیدی چندان خبری از این ها نیست.
  2. از آن رو که اعتقاد به زندگی پس از مرگ و قدم برداشتن در آن مسیر از ریشه فطری بهره مند است، در تمام ادیان با تفاوت هایی عقیده به بهشت و جهنم وجود دارد؛ مانند:
  •  در اقوام ابتدایی عقیده بر این بود که زندگی پس از مرگ نتیجه کارها و خصلت های بشر در دنیا است، همانند خصلت ترسو بودن که انسان را از وصول به بهشت باز می دارد و موجب کیفر و عذاب می گردد، بر عکس شجاعت موجب پاداش روح می گردد.
  •  در یونان و روم قدیم این عقیده رایج بود که دادگاه اخروی کیفر و پاداش می دهد و بهشت و جهنم با مسئله تناسخ ارتباط دارد. می گفتند: ده هزار سال به درازا می کشد تا نَفْسی در چرخه تناسخ به بدن نخستین خود برگردد، لیکن این مدت در ارواح پاک به سه هزار سال کاهش پیدا می کند. نفوسی که بسیار شریر باشند، در دوزخ ابدی گرفتار می شوند.
  •  در نظر هندوان نیز مسئله دوزخ و بهشت با تناسخ گره خورده است. آنان می گویند: نفس از آغاز به دوزخ زیرزمین که مسکن بدکاران است، منتقل می شود سپس از طریق تناسخ حرکت خود را ادامه می دهد. نیز عقیده دارند: “یاما” پادشاه بهشت و قاضی اموات است. مردگان از میان دو آتش می گذرند. بدکاران می سوزند و نیکوکاران از آن سالم بیرون می آیند. اعمال آنان قبلاً در ترازویی سنجیده می شود و بعد نیکوکار به بهشت و بدکردار به دوزخ می رود و یا دوباره به زمین باز می گردد و از نو متولّد می شود و چرخه تناسخ را ادامه می دهد.
  •  بودایی به موجب اعتقاد به “کارما” کیفیت زندگی انسان در زندگی، چگونگی زندگی او را پس از مرگ تعیین می کند. اگر زندگی با نیکوکاری است، زندگی بعدی از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد، اما در صورت عکس، زندگی بعدی دارای کیفیت پست تری می باشد. تولّد و مرگ و تولد دیگر همه شر و بدبختی است. نجات بشر در پرتو وصول به ایروانا است.

 

خرید آنلاین فایل و دانلود آن بلافاصله بعد از پرداخت:

تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام
تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام

فردی از خدا درخواست نمود تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد و خدا پذیرفت
او را وارد اتاقی نمود که جمعی از مردم در اطراف یک دیگ بزرگ نشسته بودند
همه گرسنه نا امید و در عذاب بودند هر کدام قاشقی داشتند که به دیگ میرسید ولی دسته قاشقها بلند تر ار بازوی آنها بود به طوری که نمیتوانستند قاشق را به دهانشان برسانند!
عذاب آنها وحشتناک بود!
انگاه خداوند گفت:اکنون بهشت را به تو نشان خواهم داد آنها به اتاق دیگری که درست مانند اولی بود وارد شدند دیگ غذا”جمعی از مردم”همان قاشقهای دسته بلند”ولی در آنجا همه شاد و سیر بودند!
آن مرد گفت نمی فهمم چرا مردم در اینجا شادند در حالی که در اتاق دیگر بدبخت هستند با آنکه همه چیزشان یکی است؟
خداوند تبسمی کرد و گفت:خیلی ساده است در اینجا آنها یاد گرفته اند که یکدیگر را تغذیه کنندهر کس با قاشق غذا در دهان دیگری میگذارد چون ایمان دارد که کسی هست در دهانش غذایی بگذارد
محبت از درخت آموز که حتی سایه از هیزم شکن هم بر نمی دارد.

تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام

فردی را بعد از مرگ به جهنم می برند ، او در جهنم به دنبال آتش و آنچه که در مورد جهنم شنیده بود می گردد. ولی در آنجا هیچ اثری از آتش و …. نمی بیند . تنها چیزی که می بیند مردمی لاغر بود که هر کدام در گوشه ای کز کرده بودند . فرد با خود فکر می کند پس اینجا غذا نمی دهند . پس از مدتی زنگی به صدا در می آید و همه دوان دوان به سمت دری می روند. فرد نیز به تبع دیگران خود را به در می رساند و می بیند میزی بسیار شاهانه چیده شده است و روی آن انواع و اقسام خوردنیها و نوشیدنیها چیده شده است و صدایی همه را دعوت می کند برای صرف غذا . فقط یک شرط لازم است همه فقط می توانند با قاشق و چنگال غذا بخورند . فرد با شادمانی به سمت میز می رود و با خود می گوید این جهنم هم اصلا جای بدی نیست . اما وقتی به میز می رسد مواجه می شود با قاشق و چنگالهایی که هر کدام 2 متر طول داشتند. مردم جهنم هر چه تلاش می کردند نمی توانستند با آنها غذا بخورند و پس از ساعتها تلاش بی فایده با ناراحتی میز پر از غذا را ترک می کردند. و فرد تازه فهمید که چرا در جهنم همه اینقدر لاغرند.

مدتها گذشت ، دوران محکومیت فرد در جهنم تمام شد و او را به بهشت بردند. فرد با خوشحالی وارد بهشت شد. چیز تازه ای نمی دید همه چیز همانطور بود که در جهنم دیده بود فقط مردم بهشت همگی خوشحال بودند و فربه . فرد خوشحال شد و گفت خوب معلوم شد که اینجا خبری از قاشق و چنگال 2 متری نیست . پس از مدتی زنگی به صدا در می آید و همه دوان دوان به سمت دری می روند. فرد با شادمانی خود را به در می رساند و می بیند میزی شاهانه و به همان سبک جهنم چیده شده و صدایی همه را دعوت می کند برای صرف غذا . اینجا هم شرط دارد. همه فقط می توانند با قاشق و چنگال غذا بخورند. فرد با شادمانی به سمت میز می رود اما وقتی به میز می رسد آه از نهادش خارج می شود . اینجا هم  قاشق و چنگالهایی به طول 2 متر ؟؟؟

فرد با تاسف و ناراحتی قصد خروج از در را می کند و با خود می اندیشد : یعنی چه پس فرق این جهنم و بهشت در چیست ؟ در همین هنگام بر می گردد و نگاهی دوباره به میز می اندازد . می بیند مردم بهشت با شادمانی دو به دو به سمت میزها می روند . یکی چنگال برمی دارد و دیگری قاشق . هر یک غذا را با آنها بر می دارد و به دهان دیگری می گذارد ….

برای خریدن مقاله  تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام روی دکمه دانلود کلیک کنید و بعد از آن به صفحه بانک منتقل میشوید و بعد از پرداخت مبلغ فایل ، میتوانید مقاله تفاوت بهشت و جهنم از نظر اسلام را دانلود کنید.


خرید آنلاین فایل و دانلود آن بلافاصله بعد از پرداخت: