آموزش مدل سازی جوشکاری در کامپیوتر با نرم افزار المان محدود

مدل سازی جوشکاری با کامپیوتر

روش و نحوه مدل سازی جوشکاری در کامپیوتر با استفاده از نرم افزار های المان محدود (Finite element modeling of welding processes) بطور کامل در این فایل آموزشی در اختیار شما دانشجویان، محققان و کلیه علاقه مندان قرار داده شده است.

جوشکاری (Welding) یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد.

جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با به کارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد.

مدل سازی جوشکاری در کامپیوتر با نرم افزار های المان محدود
مدل سازی جوشکاری در کامپیوتر با نرم افزار های المان محدود

مدل سازی جوشکاری در کامپیوتر با نرم افزار های المان محدود

در مدل سازی جوشکاری تقابل بین دو حوزه از علوم مهندسی یعنی حرارت و مکانیک وجود دارد. در روش المان محدود دو روش مشخص و مجزا برای تحلیل چنین فرایندهایی وجود دارد: روش غیر مستقیم یا Uncouple و روش مستقیم یا Couple.

در روش غیر مستقیم، تحلیل در دو مرحله انجام می‌شود که هر تحلیل مربوط به یک حوزه است.ارتباط این دو تحلیل به این صورت است که نتایج تحلیل اول به عنوان بارگذاری برای تحلیل دوم محسوب می‌شود . به عنوان مثال برای تحلیل تنشهای حرارتی، دمای گره‌ها که در تحلیل حرارتی محاسبه شده اند ، به عنوان Body Load در تحلیل تنش که بعد از آن انجام می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیردند.

روش مستقیم معمولاً فقط شامل یک تحلیل است . در تحلیل المان محدود به روش مستقیم از المانهایی استفاده می‌شود که تمام درجات آزادی مورد نیاز برای تحلیل را داشته باشد. در این روش ماتریسهای المانها و بردارهای نیرو شامل تمامی ترمهای مورد نیاز هستند.

فهرست مطالب فایل آموزش مدل سازی جوشکاری

فهرست سرفصل ها و مطالب فایل آموزش مدل سازی جوشکاری در انواع اصطکاکی اغتشاشی، لب به لب، قوسی زیر پودری و… به کمک نرم افزار های المان محدود Finite element به شرح زیر است. فایل به فرمت Word بوده و دارای 59 صفحه است.

 

 • مقدمه و مروری بر جوشکاری
 • جوشکاری قوسی زیر پودری
 • اصول کار
 • کاربردهای فرایند
 • شکل اتصال
 • کاربریهای صنعتی جوش قوسی زیر پودری
 • روش مدلسازی
 • خاص مواد
 • نحوه مدلسازی منبع حرارتی
 • تخمین انرژی جوش
 • توزیع انرژی جوش
 • مدل هندسی
 • مش بندی مدل ها
 • اضافه کردن فیلر
 • و…

برای دانلود فایل آموزش مدل سازی جوشکاری بروی دکمه زیر کلیک کنید.